Cluj. Competențe practice dobândite de către elevii Școlii Gimnaziale ,,Emil Isac”

(Last Updated On: June 11, 2019)

Ultimii doi ani școlari au însemnat o perioadă frumoasă din viața Școlii Gimnaziale ,,Emil Isac” din Cluj-Napoca, deoarece, în această perioadă a fost implementat proiectul Practical Skills Matter, în cadrul programului Erasmus+ , acţiunea cheie KA2 – proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar. Acest proiect ajunge acum la final, lăsând în urmă amintiri plăcute, activități de succes și idei pentru noi proiecte și deschidere internațională.
Ultima reuniune internațională a acestui proiect european s-a desfășurat în perioada 21-25 mai 2019, la Strasbourg, Franța, în inima Uniunii Europene, unde se află Sediul central al Parlamentului European.

Cadrele didactice din cele 5 țări partenere: Olanda, Italia, Grecia, Polonia și România au lucrat împreună în vederea întocmirii raportului final a proiectului. Au fost analizate rezultatele chestionarului aplicat elevilor, s-a făcut o evaluare a impactului proiectului nostru, modalităților de diseminare, s-a făcut un tablou de bord al produselor finale, s-au stabilit activitățile pentru lunile mai-august și pentru următorii trei ani, în vederea sustenabilității proiectului.
Cluj. Competențe practice dobândite de către elevii Școlii Gimnaziale ,,Emil Isac” 1

Proiectul „Practical Skills Matter” a reușit, prin derularea unor activități practice, extinderea competențelor și abilităților elevilor, precum cooperarea, învățarea reciprocă și schimbul de experiență la nivel european, printre activități au fost propuse lecții practice la diferite discipline, curriculum la decizia școlii și activități extracurriculare precum : voluntariat, grădinărit, ecologizare și reciclare, educație financiară, interacțiune cu partenerii și realizarea unei reviste care să includă activitățile din cadrul proiectului.

Proiectul a reprezentat o experienţă deosebit de pozitivă pentru elevii, părinţii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale „Emil Isac”, un imbold pentru a se implica în acest gen de activităţi și pe viitor, declară d-na prof. Lucia Corina Bradea, directorul Școlii Gimnaziale ”Emil Isac”.