Cluj: Apare un nou ansamblu imobiliar, pe locul unei platforme industriale. Va fi amenajată o zonă de promenadă cu acces public și o grădiniță care va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit

Un nou ansamblu imobiliar va fi ridicat pe locul unei platforme industriale.

Incinta Fimaro va fi înlocuită de un ansamblu imobliar. Proiectul de restructurare se află în dezbatere publică până în 24 iunie, informează Ziua de Cluj.

Cluj: Apare un nou ansamblu imobiliar, pe locul unei platforme industriale. Va fi amenajată o zonă de promenadă cu acces public și o grădiniță care va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit 1 nou ansamblu imobiliar

Terenul va fi reorganizat, conform documentațiilor depuse, în 7 parcele, 5 parcele destinate construirii ansamblului mixt și 3 parcele destinate străzii noi propuse și regularizării circulațiilor existente.

Pe cele 3,1 hectare se dorește ridicarea mai multor clădiri cu regim diferit de înălțime, între 5 și 11 etaje, cu o înălțime maximă admisă de 48 de metri. Indicii urbanistici maxim admiși în această zonă sunt de 60% – POT și 2,8 – CUT. Deoarece parcela se învecinează și cu pârâul Nadăș se propune o retragere de minim 13 metri.

Accesul auto la viitorul ansamblu imobiliar se face din strada Corneliu Coposu și strada Strungarilor, iar pe lungimea frontului la strada Coposu se va realiza o bandă suplimentară pentru accesul în incintă. De asemenea, strada Strungarilor se va regulariza la 3 benzi carosabile și trotuare de 1,5 m. Pentru circulația în interiorul ansamblului imobiliar se va amenaja o stradă nouă cu ampriză variabilă între 10 și 13 m.

Se va amenaja pe cheltuiala investitorului fâșia adiacentă pârârului Nadăș pe toată lungimea parcelei. Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat. Iar la parterul unuia dintre imobile va fi amenajată o grădiniță, care va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit.