UBB Cluj și Institutul de oncologie înființează un centru de cercetare a cancerului

Universitatea “Babeş-Bolyai” (UBB) şi Institutul de Oncologie “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca (IOCN) înfiinţează un centru multidisciplinar de cercetare a cancerului.

“Institutul de Oncologie ‘Prof. Dr. Ion Chiricuţă’ din Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin UBBMed – School of Health (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), au fondat Centrul Multidisciplinar de Cercetare şi Abordare Comprehensivă a Cancerului (Centrul Comprehensiv de Oncologie/ Comprehensive Oncological Center – https://oncology.research.ubbcluj.ro/)”, se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de UBB.

UBB Cluj și Institutul de oncologie înființează un centru de cercetare a cancerului 1

Centrul are ca principal obiectiv abordarea cancerului din perspectivă complexă şi integrativă bio-psiho-socială (ex. biomedicală, de sănătate, de psihologie şi sănătate publică, inteligenţă artificială şi tehnologia informaţiei). Pornind de la o infrastructură competitivă (ex. instalaţia radiologică de mamografie tip Senographe Pristina 3D, imagistică biomedicală avansată etc.), care va fi dezvoltată prin noi proiecte, competenţele reunite în oncologie, psihologie & modificări cognitiv-comportamentale, sănătate publică şi tehnologii avansate, alături de cele din zonele preclinice (ex. biologie clinică, oncogenetică, fizică medicală, chimie clinică, “health economics” etc.), vor fi puse în serviciul pacienţilor, iniţial mai ales pentru “screeningul” şi prevenţia cancerului, dar şi pentru noi cercetări exploratorii şi aplicative care să susţină apoi aplicaţii inovative în acest segment al sănătăţii şi al oncologiei în general.

Acest Centru va deveni, totodată, un nucleu pentru desfăşurarea de activităţi academice comune, întâlniri academice, cercetări ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane, cu un accent particular pe aspectele multi/inter/transdisciplinare în domeniul oncologic.

“Mă bucur să văd această dezvoltare în cadrul UBBMed. Este un exemplu de cum trebuie abordată astăzi sănătatea în demersuri multi/inter/transdisciplinare, care, reunind abordări biomedicale, psihosociale şi de inginerie & tehnologice, pot duce la servicii de sănătate eficiente pentru oamenii în nevoie şi la noi inovaţii în sănătate, atât etice (prin implicarea ştiinţelor umaniste), cât şi mai uşor acceptate de oameni (prin implicarea ştiinţelor sociale). Un astfel de demers inovativ nu poate fi generat eficient decât printr-un astfel de parteneriat între o instituţie medicală şi una academică comprehensivă”, a declarat, citat în comunicat, rectorul UBB, prof. dr. Daniel David.

Potrivit comunicatului, obiectivele Centrului cuprind multiple aspecte privind abordarea comprehensivă a cancerului: promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – parteneriatul subliniază implementarea iniţiativelor de sensibilizare a comunităţii privind prevenţia cancerului, dezvoltând materiale educaţionale şi organizând ateliere şi seminarii, precum şi promovarea programelor de prevenţie comprehensive, care includ prevenţia primară şi secundară; diagnostic şi tratament personalizat – se va urmări o colaborare strânsă pentru a rafina procesele de diagnosticare şi pentru a personaliza tratamentele în funcţie de caracteristicile individuale ale fiecărui pacient, eforturi care sunt însoţite de iniţiative destinate reducerii inechităţilor în accesul la îngrijiri medicale de calitate; cercetare şi dezvoltare – colaborarea include un angajament puternic în domeniul cercetării fundamentale şi aplicate, având ca scop descoperirea de noi cunoştinţe şi tehnologii în oncologie, precum şi elaborarea de protocoale şi ghiduri clinice inovatoare; programe educaţionale interdisciplinare – se vor dezvolta programe educaţionale postuniversitare interdisciplinare, care să integreze diverse discipline relevante pentru a oferi o viziune holistică asupra tratării şi înţelegerii cancerului; suport psihologic şi educaţional – parteneriatul prevede furnizarea de suport psihologic pentru pacienţi şi familiile acestora şi implementarea de programe de educaţie psihologică pentru gestionarea impactului emoţional al cancerului (inclusiv pentru personal medical).

Totodată, alte obiective mai constau în cercetare în psiho-oncologie şi formare profesională – se vor desfăşura studii specializate în domeniul impactului psihologic al cancerului şi al tratamentelor, împreună cu programe de formare profesională pentru psihologi şi alţi specialişti din sănătatea mintală; intervenţii de grup şi suport comunitar – se vor iniţia programe de suport în grup şi iniţiative comunitare pentru a asista pacienţii şi familiile acestora în faţa provocărilor impuse de cancer, promovând în acelaşi timp sănătatea mentală şi reducând stigmatul asociat cu bolile mintale; creşterea satisfacţiei populaţiei referitoare la nivelul de informare şi educaţie pentru sănătate cât şi a accesului adecvat al acesteia la intervenţii preventive populaţionale sau personalizate pe baza stratificării riscurilor; creşterea accesului pacienţilor şi a încrederii acestora în serviciile de diagnostic, tratament, paliaţie şi suport specifice oncologiei prin implicarea activă a organizaţiilor de pacienţi relevante; pilotarea dezvoltării şi implementării unei reţele funcţionale teritoriale pentru serviciile de diagnostic, tratament, paliaţie, suport şi reinserţie socială aferente principalelor tipuri de cancer care afectează cu precădere populaţia regiunii Nord Vest (catagrafiere resurse, definire nivele de competenţă, elaborare trasee clinice pentru profesionişti şi pacienţi, furnizare servicii coordonate şi integrate, etc).

Centrul are doi co-coordonatori, unul din partea IOCN, prof. univ. dr. Patriciu Achimaş, iar unul din partea UBB, prof. univ. dr. Daniel David, urmând ca împreună să faciliteze abordarea complexă şi integrată a cancerului. Infrastructura clinică este distribuită între cei doi parteneri şi în spaţii comune. Infrastructura ştiinţifică pusă iniţial la dispoziţia Centrului pentru funcţionarea acestuia rămâne în proprietatea instituţiei care o are sau se înregistrează la una din instituţii pe baza unui acord agreat în comun de cele două instituţii. Noile infrastructuri obţinute în viitor de Centru vor fi, de asemenea, înregistrate în una din cele două instituţii, pe baza unui acord agreat în comun.

“Acest demers arată că, atunci când cunoştinţele de medicină sunt puse şi într-un context psihosocial adecvat şi sunt dublate de dezvoltări tehnologice, efectele pozitive şi/sau inovative pentru oameni sunt mult sporite şi asta este ceea ce facem prin acest demers”, a declarat, citat în comunicat, prof. univ. dr. Patriciu Achimaş, reprezentantul IOCN

error: Content is protected !!