Doi elevi din Cluj au luat nota 10 la Bacalaureat

Updated on iulie 8, 2024 Doi elevi din Cluj au luat nota 10 la Bacalaureat 1

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2024 au fost publicate astăzi de către Ministerul Educației. Candidații vor putea accesa notele pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la afișierul școlilor.

Conform datelor Ministerului Educației, peste 134.000 de elevi au participat la examenul de Bacalaureat din acest an, dintre care aproximativ 119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare. Este important de menționat că rezultatele sunt anonimizate. Pentru a-și vizualiza notele, fiecare candidat trebuie să introducă pe platforma bacalaureat.edu.ro codul individual primit de la școala.

Doi elevi din județul Cluj au reușit să obțină media 10 „curat” la Bacalaureat 2024. Un elev este de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” (a susținut examenul la Istorie, probă obligatorie și examenul de Bacalaureat la Logică). Cel de-al doilea elev care a reușit frumoasa performanță este de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca. Acest elev a susținut examenul la Matematică, probă obligatorie și pentru proba la alegere a optat pentru Chimie.

Doi elevi din Cluj au luat nota 10 la Bacalaureat 2

Cum se depun contestațiile la BAC 2024
Contestaţiile pot fi depuse/transmise în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Educaţiei, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală. Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Candidații care promovează examenul de bacalaureat 2024 pot continua studiile în învățământul superior, în țară sau în străinătate, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

error: Content is protected !!