În anii 80, Clujul se mândrea cu primul microcalculator românesc și alte realizări tehnologice: „Echipamentul pe care îl producem la Cluj, doar vreo două mari firme occidentale se pot mândri cu realizări similare”

Updated on septembrie 19, 2023 Cluj Napoca, prin Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC), a fost unul din pionierii în domeniul calculatoarelor în România. Aici au fost puse bazele primelor calculatoare personale de la noi din țară. Într-un articol apărut în revista Ştiința şi Tehnică, din anul 1984, este descris pe larg microcalculatorul PRAE, proiectat și fabricat la Cluj.

În toamna anului 1983 era prezentat publicului, la sesiunea de la Buşteni a Cercului utilizatorilor de microcalculatoare şi terminale programabile, microcalculatorul PRAE 1000, primul microcalculator personal românesc.

Calculatorul a fost construit de o echipă condusă de  prof.dr.ing Mihai Patrubany, alături de ing. Nicolae Pop Baldi şi matematician Nicuşor Socaciu (hardware şi software), ing. Emil Precup (tastatură), Liviu Derveşteanu (design), ing. Eugen Lupu şi ing. Ion Ciascai (casetă).

Conceput şi realizat integral la Г.Т.С., filiala Cluj-Napoca, PRAE1000 continuă tradiţiile de pionierat ale acestei instituţii clujene, alături de calculatorul DACICC, displayurile DAF 1001 şi DAF 1002 şi alte produse similare”, scrie autorul articolului.

Câteva detalii tehnice despre PRAE1000: „Dimensiunile de gabarit ale calculatorului sunt reduse: cca 29x32x4 cm, iar greutatea cca 0,9 kg. Structura hardware a calculatorului este redată în figura 1. Memoria internă — RAM: 16 ko; ROM: 16 ko.

Unitatea centrală: microprocesor Z80. Ca dispozitiv de afişare se poate folosi orice televizor, racordul făcîndu-se prin mufa de antenă. Imaginea este full-graphic 256×256 puncte, permiţînd vizualizarea atît a mesajelor alfanumerice (texte, rezultate), cît şi a unor grafice de mare rezoluţie. Ca memorie externă se poate utiliza un casetofon obişnuit. Densitatea de înregistrare este mare: 1 200 baud.

În anii 80, Clujul se mândrea cu primul microcalculator românesc și alte realizări tehnologice: „Echipamentul pe care îl producem la Cluj, doar vreo două mari firme occidentale se pot mândri cu realizări similare” 1

Alte trăsături importante:

  • autotest la trezire — în momentul alimentării se execută testarea memoriei RAM şi ROM, precum şi a părţii de afişare şi a tastaturii; depanare şi întreţinere uşoară — un calculator PRAE funcţional poate detecta locul defecţiunii dintr-un calculator PRAE deranjat, prin simpla lor interconectare cu ajutorul unui cablu special; flexibilitate hardware — fără a modifica hardware-ul se pot realiza diverse arhitecturi, existînd posibilitatea de a imita aproape orice microcalculator realizat cu I 8080 sau Z 80;
  • tastatură ultraplană — cu 40 de taste ce funcţionează prin atingere, garantindu-se un milion tastări per tastă. Interfaţa serie RS 232 — permite racordarea la orice dispozitiv de tehnică de calcul dotat cu această interfaţă standard (maşini de scris, imprimante, plotters, calculatoare ca: M 18, M 118, Coral, I 106…).

PRAE1000 poate fi folosit şi ca terminal inteligent, cuplîndu-l la distanţă prin intermediul reţelei telefonice şi al unui modem, extensie de magistrală — permite racordarea la orice dispozitiv electronic, utilizatorul avînd posibilitatea să-şi construiască interfaţa adecvată;

BASIC-PRAE — limbaj de programare rezident, uşor de învăţat, compatibil cu standardul Darmouth. Interpretorul BASIC-PRAEeste cel mai puternic interpretor implementat pe microcalculatoarele româneşti.

În afara aritmeticii de dublă precizie (10 cifre semificative), acest lucru este demonstrat şi de timpii obţinuţi la rularea programului de text BM—7”

În anul 1983 au fost vîndute 3 calculatoare PRAE1000, avînd ca beneficiari I.M.A.S.A. — Sf. Gheorghe şi C.C.P. — Aiud.

În anii 80, Clujul se mândrea cu primul microcalculator românesc și alte realizări tehnologice: „Echipamentul pe care îl producem la Cluj, doar vreo două mari firme occidentale se pot mândri cu realizări similare” 2

În anii 80, Clujul se mândrea cu primul microcalculator românesc și alte realizări tehnologice: „Echipamentul pe care îl producem la Cluj, doar vreo două mari firme occidentale se pot mândri cu realizări similare” 3
(Foto: Facebook Romanian Home Computer)

În cadrul aceluiași articol, inginerul Patrubany face și o predicție asupra viitorului care s-a dovedit a fi foarte exactă: „Acest calculator ar trebui să ajungă în mîinile elevilor, al studenţilor, pentru a le permite familiarizarea cu tehnica de calcul încă din anii de şcoală.

Folosim ocazia pentru a repeta încă o dată o prognoză ce se face auzită din ce în ce mai des: dacă până în secolul XX gradul de civilizaţie al unei naţiuni se putea estima prin numărul ştiutorilor de carte, atunci în secolul XXI această sentinţă se va da pe baza numărului celor ce ştiu cum se foloseşte un calculator.

Acest considerent ne-a condus şi în atribuirea numelui noului calculator. PRAE nu este o abreviere, nici un joc de litere, ci este un cuvânt latin [pre] şi înseamnă un început.” (Ştiința şi Tehnică, 1984 (Anul 36, nr. 1-12)

În perioada anilor 80, Clujul se mai mândrea și cu alte realizări tehnologice în domeniul calculatoarelor. THETAROM-FD 5031, era un complex de aparate electronice folosit pentru testarea automată a plăcilor echipate cu componente L.S.I., respectiv pentru depanarea microsistemelor de calcul.

România era singura țară din blocul socialist cu un astfel de echipament și doar „vreo două mari firme occidentale putîndu-se mîndri cu realizări similare”

Revista Viața Studențească din anul 1985 a scris despre THETAROM-FD 5031

„Un complex de aparate electronice, incluzând monitor color, console de introducere a datelor, calculator ș.a.m.d. reține atenția la unul din standurile întreprinderii de comerț exterior „Electronul“.

Ghidul, matematicianul Dan Dumitraș, de la filiala din Cluj-Napoca a Institutului de proiectări pentru automatizări, prezentîndu-ne acest complex de aparate pentru testarea automată a plăcilor echipate cu componente L.S.I., respectiv pentru depanarea microsistemelor de calcul, ne explică ceea ce, ca nespecialiști, vedem și noi pe ecranul color, fără înțelege altceva decât că e vorba de un circuit imprimat pe care piesele apar în diverse culori.

„Piesa diferit colorată este piesa defectă. Nu-ți rămâne decât să o înlocuiești. Simplu, încât și un elev de liceu poate face acum depanarea.

În anii 80, Clujul se mândrea cu primul microcalculator românesc și alte realizări tehnologice: „Echipamentul pe care îl producem la Cluj, doar vreo două mari firme occidentale se pot mândri cu realizări similare” 4

In cadrul complexului de aparate un loc important îl ocupă echipamentul THETAROM-FD 5091, echipament pe care suntem singura dintre țările socialiste ce îl producem, doar vreo două mari firme occidentale putindu-se mîndri cu realizări similare.

Iar acest echipament, realizat la Cluj-Napoca, de către institutul nostru, ce are în fruntea sa pe prof. dr. ing. Marius Hăngăuț, de la Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, are la bază o cercetare realizată in comun cu un colectiv de cadre didactice și studenți de la Catedra de utilizări-automatizări, in frunte cu șef de lucrări dr. ing. Ioan Leția, din aceeași facultate, lor revenindu-le elaborarea limbajului topologic pentru descrierea plăcii în timpul testării.”

 

error: Content is protected !!