Transport public gratuit pentru elevii din Cluj Napoca, Floresti, Baciu, Apahida, Gilau, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrestii de Jos

Updated on septembrie 12, 2023 Elevii înscriși în anul școlar 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal şi postliceal) acreditat/autorizat localizate in municipiului Cluj-Napoca si comunele Floresti, Baciu, Apahida, Gilau, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrestii de Jos, beneficiază de gratuitate la transportul public local si metropolitan pe tot parcursul anului școlar.

Titlurile de călătorie gratuite pentru elevi se încarcă pe cardul de transport, în baza confirmării calității de elev în anul școlar 2023-2024.

Transport public gratuit pentru elevii din Cluj Napoca, Floresti, Baciu, Apahida, Gilau, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrestii de Jos 1

Încărcarea Abonamentului gratuit pentru elevi pe cardul de transport se face astfel:

– Elevii din clasele I-XIII care au avut abonament gratuit pe anul școlar anterior (valabil pana la 30.09.2023), pot prelungi pe card același abonament la toate AUTOMATELE din stații, înainte de expirarea abonamentului actual, adică până la data de 30.09.2023. După data de 01.10.2023 toate cardurile se vor putea încărca numai la Centrele de vânzare CTP.

– Elevii din clasa pregătitoare vor primi la școala cardurile de transport încărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.
– Elevii care nu dețin card de transport, l-au pierdut sau nu au avut abonament anul trecut sunt rugați să se prezinte la Centrele de vanzare carduri cu următoarele documente:

– carnetul de elev emis de unitatea de învățământ de apartenență, care conține minim următoarelele elemente: nume și prenume elev, CNP elev, adresa elev, nr matricol. Pentru elevii care nu au carnet sau nu este vizat, vom verifica electronic CNP-ul in baza de date nationala.
– cartea de identitate în original pentru elevii de peste 14 ani, sau certificatul de naştere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.
– o poza care este necesară pentru emitere unui card nou (o putem prelua de pe carnet/CI sau de pe telefon);

– elevii care nu au mai avut card de transport vor prezenta pentru introducere în sistemul de ticketing dovada domiciliului si vor descarca de pe site-ul www.ctpcj.ro sau vor completa la ghiseu “Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal” semnat de elevul major/ parinte/tutore”.
Reamintim că abonamentele emise pe anul scolar anterior sunt valabile până la data de 30.09.2023.

error: Content is protected !!