Zona metropolitană a Clujului, cea mai rapidă creștere economică. Peste Cracovia, Brno, Debrecen, Kosice și Plodviv

Agenția Reuters a realizat recent o analiză privind recuperarea decalajului economic dintre România și statele vecine.

La nivel de zone metropolitane secundare, decalajul a fost deja recuperat, din punct de vedere al Produsului Intern Brut pe cap de locuitor, corelat cu puterea de cumpărare, acesta fiind cel mai frecvent utilizat instrument de comparare a nivelului de trai.

În graficul alăturat, se poate observa evoluția pe termen de 20 de ani a acestui parametru în zonele metropolitane ale orașelor secundare din Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Ungaria și Slovacia.

Zona metropolitană a Clujului, cea mai rapidă creștere economică. Peste Cracovia, Brno, Debrecen, Kosice și Plodviv 1

Astfel, Zona Metropolitană Cluj a depășit, în urmă cu câțiva ani, zonele metropolitane constituite în jurul orașelor similare din Polonia sau Cehia.

Sursa datelor este Eurostat, cele mai recente date complete fiind din 2019, disponibile aici: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MET_10R_3GDP/

Valoarea PIB/capita la nivel de Zona Metropolitană Cluj era în 2019 de 29.800 euro (PPS), echivalentul a 95% din media Uniunii Europene. În anul 2000, această valoare reprezenta doar 31% din media UE. Această evoluție înseamnă o recuperare de 64 de puncte procentuale – aproximativ 2/3 față de medie.

Graficul este disponibil și în format interactiv, aici: https://infogram.com/pibcapita-zmc-1h9j6qgerw1zv4g?live

error: Content is protected !!