(Last Updated On: May 4, 2017)

Conducerea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj anunță că a scos la concurs două posturi de șofer categoria B, C, D, E.

Pe Facebook, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a scris: „Conducerea organizează în data de 17.05.2017, ora 09.00, selecție pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
– Șofer categoria B, C, D, E : 2 posturi

Aeroportul Cluj angajează șoferi. Vezi aici condițiile: 1

Condiții necesare:
– Studii medii;
– Permis de conducere categoria B, C, D, E;
– Fără cazier;
– Apt efort fizic şi psihic;
– Abilităţi de lucru în echipă;
– Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere :
– Cerere pentru înscrierea la concurs;
– Curriculum Vitae;
– Copie C.I.;

– Copie permis de conducere;
– Două recomandări;
– Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
– Alte calificări;

– Copie a carnetului de muncă;

– Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de de 01.01.2011;
– Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
– Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție:
Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 16.05.2017, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. din str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).”