(Last Updated On: January 7, 2014)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a anunţat că organizează, prin Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (A.M.O.F.M.) Bucureşti, selecţia pentru studenţii si masteranzii care doresc să lucreze minim două luni, în Germania, pe perioada vacanţei de vară.

studenti-munca

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: * să aibe vîrsta între 18 – 35 ani *să fie studenţi sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu*să aibă cunoştinţe bune şi foarte bune de limbă germană (cel puţin 3 ani de studiu).
Pentru participarea la selecţie sînt necesare următoarele documente: * copie după actul de identitate (cu valabilitate de minim 6 luni) * opţional, copie după paşaport (cu valabilitate de minim 6 luni) * fişa de solicitare – Bewerbung 2014, completată în două exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat se găseşte pe site-ul A.M.O.F.M. Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizari) * adeverinţă de la facultate, în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (formulare tipizate se găsesc la facultăţi) * adeverinţa de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat şi instrucţiunile de completare sînt pe site-ul www.bucuresti.anofm.ro, secţiunea Actualizari) * dovada acreditării, în cazul unei facultăţi private * copie a foii matricole (cu excepţia studenţilor din anul I de studiu) * recomandare de la unul din profesorii de la facultate * 3 fotografii tip paşaport * copie carnet de conducere (dacă este cazul).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană au loc în perioada 6 ianuarie – 14 februarie 2014, în intervalul luni – joi, orele 9 – 15 şi vineri, orele 9 – 12,30, la A.M.O.F.M. Bucureşti (str. Spătaru Preda, nr. 12, corp cladire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632), de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

sursa: ziarulfaclia.ro